O bursie

Bursa Szkół Artystycznych w Opolu jest placówka publiczną, zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom uczęszczającym do szkół poza miejscem stałego zamieszkania. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór jest Minister Kultury i Dziedzitwa Narodowego.

W bursie mieszka ponad 130 mieszkańców, w tym przede wszystkim uczniowie opolskich Szkół Artystycznych ( Państwowa Szkoła Muzyczna, Liceum Sztuk Plastycznych, Gimnazjum Plastyczne). W budynku bursy mieści ponad 40 pokoi sypialnych, odrębne pokoje do nauki własnej oraz inne pomieszczenia do realizacji własnych zainteresowań mieszkańców (pracownia komputerowa, pracownia plastyczna), klub – świetlica (bilard tenis, stołowy, audio-wideo), sala telewizyjna, sauna i siłownia. Bursa prowadzi również własną stołówkę z dobrze wyposażonym zapleczem kuchennym.

Bursa zlokalizowana jest w spokojnej dzielnicy, blisko centrum miasta (na wyspie „Pasieka”). Teren posesji bursy jest ładnie zagospodarowany, otoczony dużą ilością różnorodnej zieleni. W bliskiej odległości od budynku płynie rzeka „Odra”, która urozmaica otoczenie, ale stanowi jednocześnie potencjalne źródło zagrożenia (tragiczna powódź w 1997 r.).

W sąsiedztwie bursy znajduje szereg instytucji życia publicznego (Szkoły Artystyczne, Biblioteka Akademicka, Radio, Prasa, Dom Kultury) oraz sztuczne lodowisko „Toropol” i amfiteatr, gdzie corocznie odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.

Bursa zapewnia:

  • całodobową opiekę nad wychowankami w czasie ich pobytu w bursie 
  • całodzienne wyżywienie (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych)
  • warunki do nauki i rozwijania zinteresowań
  • odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
  • poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego
  • warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce

 

Placówka została wyposażona w niezbędne zaplecze dydatktyczne, sportowe oraz multimedialne, stwarzając możliwie najlepszą opiekę dla swych wychowanków. Dążąc do nieustannego podnoszenia standardu pokoi, bursa zmodernizowała wszystkie pokoje, zaopatrując je w łazienki z kabiną prysznicową.